MENY
Personvernerklæring

Data-controller

Lemon Bergen AS er "data-controller" for alle personopplysninger som innhentes og brukes om kundene.

Lemon Bergen AS

Organisasjonsnummer: 911 572 486

Forretningsadresse: Dag Hammarskjölds vei 8, 5144 FYLLINGSDALEN, Bergen


Hvilke personopplysninger vi innhenter

Personopplysninger betyr all informasjon i tilknytning til deg som gjør det mulig for oss å identifisere deg, som navn, kontaktopplysninger, betalingsopplysninger og informasjon om tilgangen din til nettstedet vårt.

Vi kan samle inn personopplysninger fra deg når du reserverer tjenestene våre, bruker nettstedet vårt og andre nettsteder som er tilgjengelige via nettstedet vårt og/eller du deltar i en undersøkelse eller konkurranse eller når du tar kontakt med oss.

Vi kan spesifikt innhente følgende opplysninger:

a. Navn, boligadresse, e-postadresse, telefonnummer

b. Informasjon om bruken din av nettstedet vårt og

c. Kommunikasjonen du utveksler med oss eller sender til oss via brev, e-poster, chatter, telefonsamtaler og sosiale medier.

Hva vi bruker personopplysningene dine til, hvorfor og hvor lenge vi oppbevarer dem

Opplysningene dine kan brukes til følgende:

a. Levere produkter og tjenester som du ber om: vi bruker opplysningene du gir oss for å kunne levere.

b. I administrativ eller juridisk øyemed: vi bruker opplysningene dine til statistikk og markedsanalyser, systemtesting, kundeundersøkelser, vedlikehold og utvikling eller for å håndtere en tvist eller et krav.

c. Kommunikasjon om kundetjenester: vi bruker opplysningene dine for å styre vårt forhold til deg som vår kunde og å forbedre tjenestene våre og gi deg en bedre opplevelse.

d. Markedsføring: fra tid til annen vil vi kontakte deg med informasjon om tilbud og tilleggsprodukter via elektronisk kommunikasjon.

Vi vil kun behandle personopplysningene dine der vi har et juridisk grunnlag til å gjøre dette. Det juridiske grunnlaget vil avhenge av årsakene til at vi har innhentet og trenger personopplysningene dine.

I de fleste tilfeller trenger vi å behandle personopplysningene dine slik at vi kan inngå vår kontrakt om reisetransport med deg.

Vi vil ikke beholde opplysningene dine lenger enn nødvendig for å oppfylle målet de ble behandlet for. For å bestemme den egnede arkiveringsperioden, vurderer vi mengden, typen og følsomheten av personopplysningene, hensikten vår for å behandle dem, og om vi kan oppnå dette via andre midler.

Når vi ikke trenger personopplysningene dine lenger, vil vi slette eller destruere dem på en sikker måte. Vi vil også vurdere hvis, og hvordan vi over tid kan redusere mengden av personopplysninger som vi bruker, og om vi kan anonymisere personopplysningene dine slik at de ikke lenger kan bli knyttet til deg, i tilfelle vi kan bruke de opplysningene uten å varsle deg ytterligere.

Sikring av personopplysningene dine

Vi følger strenge sikkerhetsrutiner ved oppbevaring og avdekking av personopplysningene dine, og for å beskytte dem mot utilsiktet tap, destruksjon eller skade.

Vi kan avdekke personopplysningene dine til betrodde tredjeparter av de grunnene som er angitt i disse retningslinjene for personvern. Vi krever at alle tredjeparter har egnede tekniske og driftsmessige sikkerhetstiltak på plass for å beskytte personopplysningene dine, på linje med EUlovverk om databeskyttelse.

Deling av personopplysningene dine

Personopplysningene dine kan bli delt med andre selskaper innen Lemon Bergen AS.

Vi kan også dele personopplysningene dine med følgende tredjeparter av de årsakene som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

a. Betrodde tjenesteytere som vi bruker for å drive virksomheten vår, skytjenester og tjenesteytere innenfor markedsføring via e-post, som hjelper markedsføringsgruppen vår med å gjennomføre kundeundersøkelser og målrettede markedsføringskampanjer, bokføringstjenester og programmer i tilknyttet til fakturering.

b. Juridiske og andre fagrådgivere, tinghus og politimyndigheter i alle land vi har virksomhet i for å kunne håndheve våre juridiske rettigheter i forhold til vår kontrakt med deg.

Under visse omstendigheter har du etter loven rett til å anmode om:

Informasjon om hvorvidt vi har lagret personopplysninger, og hvis dette er tilfellet, hvilke opplysninger dette er og hvorfor vi har lagret/bruker dem.

Tilgang til personopplysningene dine (kjent som "anmodning fra den registrerte"). Dette gjør det mulig for deg å motta en kopi av personopplysningene vi har lagret om deg, og å kontrollere om vi behandler dem på lovlig måte.

Korrigering av personopplysningene vi har lagret om deg. Dette gjør det mulig for deg å få eventuelle ufullstendige eller unøyaktige opplysinger vi måtte ha om deg rettet.

Sletting av dine personopplysninger Dette gjør det mulig for deg å be oss om å slette eller fjerne personopplysninger der det ikke er noen god grunn for oss til å fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne personopplysningene dine der du har utøvet din rett til å motsette deg behandling (se nedenfor).

Motsette deg behandling av personopplysningene dine der vi bygger på en juridisk interesse (eller dem en tredjepart har) og der det er noe om din spesielle situasjon som gjør at du av den grunn ønsker å motsette deg behandling. Du har også rett til å motsette deg stedet der vi behandler personopplysningene dine til markedsføringsformål.

Anmode begrensning av behandling av personopplysningene dine. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å avslutte behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel hvis du ønsker at vi skal stadfeste nøyaktigheten av dem eller oppgi årsaken til at vi behandler dem.

Anmode om overføring av personopplysningene dine i et elektronisk format, med en strukturert form til en annen part (vanligvis omtalt som "portabilitet"). Dette gjør det mulig for deg å ta personopplysningene dine fra oss i et elektronisk brukbart format og overføre dem til en annen part i et annet elektronisk brukbart format.

Tilbakekalling av samtykke. I de begrensede tilfellene der du har gitt samtykke til innhenting, behandling og overføring av personopplysningene dine for et spesielt formål,

har du rett til å tilbakekalle samtykket for den spesifikke behandlingen når som helst. Så snart vi har mottatt melding om at du har trukket tilbake samtykket ditt, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine til det formålet eller formålene som du opprinnelig samtykket i, med mindre vi har en annen juridisk grunn til å gjøre dette etter loven.

Personvernombud

Vi har utpekt et personvernombud ("DPO") som skal overse samsvaret med disse retningslinjene. Du har rett til når som helst å avgi en klage til Datatilsynet.Retningslinjene våre for personvern kan endres fra tid til annen, og alle endringer i disse retningslinjene vil bli kommunisert til deg via e-post eller med et varsel på nettstedet vårt.

Kontakt oss

Lemon Bergen AS

Dag Hammarskjölds vei 8, 5144 FYLLINGSDALEN, Bergen info@lemon.bergen.no

476 60 600
+47 476 60 600
info@lemon.bergen.no
Følg oss i sosiale medier